Banner
İş Yeri Hekimliği
İş Yeri Hekimliği

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

İşe Giriş Muayeneleri
İşe giriş / periyodik muayene formunun doldurularak yönetime ve çalışana bildirilmesi.

Periyodik Sağlık Muayeneleri
Sağlık birimi tarafından gerçekleştirilecek sağlık gözetimi planının hazırlanması ve uygulanması.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmaları
Kurula katılarak, çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunulması ve danışmanlık.

Risk Değerlendirme Çalışmaları
Tüm sektörler için sağlık ve güvenlik ekibimizle, firmanız yetkilileri ile birlikte risk değerlendirme çalışması.

Ortam Ölçümleri
Risk değerlendirme çalışmaları gözden geçirilerek hangi birimlerde gürültü, titreşim, ortam havası ve aydınlatma ölçümü yapılması gerektiğinin belirlenmesi ve planlanması.

Meslek Hastalığı ve Mesleki Etkilenme
İlgili incelemenin yapılması ve meslek hastalıklarının önlenmesi için araştırma yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna yazılı önerilerde bulunulması.

İş Kazaları
Çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda veya kaza durumlarında ilk yardım ve acil tedavinin organize edilmesi, yürütülmesi ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği. İş sağlığı ve güvenliği ekibi üyeleri ile birlikte iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, iş kazası kayıtlarının yönetmeliğe uygun olarak tutulması.

Poliklinik - İlk Yardım Hizmetleri - Kayıt - İstatistik
İşyerinde gerçekleştirilen poliklinik hizmetlerinin yapılması ve kaydedilmesi. Kayıtların 10 yıl boyunca saklanmasının sağlanması. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale için personel eğitimlerini verilmesi.

İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Raporlarının Hazırlanması
Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve işyeriniz için gelecek yılın çalışma planının hazırlaması.

Hijyen
Soyunma odaları, banyo, lavabo tuvaletler ve işyerinin tüm birimlerinin genel hijyen koşullarının değerlendirilmesi. Yemekhane, kantin ve çay ocaklarının denetimi. İçme suyunun laboratuvarda mikrobiyolojik ve fiziksel analizinin yaptırılması. Portör muayenelerinin, formların doldurulması ile birlikte kontrol edilmesi.

Eğitim Çalışmaları
Hijyen, Ergonomi, Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yıl içinde gereksinim doğan eğitimlerin planlanmasının eğitim birimi ile sağlanması.

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Risk Analizleri
- İş Güvenliği Uzmanlığı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
- Periyodik Kontroller
 
 
Pro WEB