Banner
İş Güvenliği Uzmanlığı
İş Güvenliği Uzmanlığı

UZMANLIK

20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Hedefim Ltd. Şti. İş Güvenliği Hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmektedir.

İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve işyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamındaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler.

Hedefim Ltd. Şti. iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza indirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyeri faaliyetleri, sağlık faaliyetleri ve çevresel risk analizlerinin yapılması, işyeriniz için yasal bir zorunluluk olan “Risk Değerlendirmesi” nin yapılmasını sağlayarak bir rapor haline getiriyor ve yönetime sunuyoruz. Rapor dahilinde gerekli çalışmaları planlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunuyor ve takibini yapıyoruz.

DENETLEME

İşyerinizi iş güvenliği uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetleyerek, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerini kapsamlı raporlar halinde orta ve üst kademe yöneticilere sunarak, mevcut durumu ortaya koyuyoruz. Bunlar Genel Değerlendirme Raporları ve Mesleki Riskler Raporlarıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN BELİRLENMESİ

Çalışanların yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi temin edilmesinin sağlanması işyerinizde kullanılan kişisel koruyucu donanımlarının (KKD) neler olduğunu işyeri hekimi ile birlikte belirleyerek, bölüm bazlı kapsamlı raporlar hazırlıyor ve üst yönetimi bilgilendiriyoruz. Tarafımızdan hazırlanan zimmet formları ile KKD’ lerin çalışanlara düzenli ve kayıtlı olarak dağıtılması konusunda gerekli takibi yapıyoruz. İyileştirme önerilerini yönetime sunuyoruz.

 

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Risk Analizleri
- İş Yeri Hekimliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
- Periyodik Kontroller
 
 
Pro WEB