Banner
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren, çalışanlarına asgari Aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

EĞİTİM KONULARI TABLOSU

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım

3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

EĞİTİM SÜRELERİ

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 3 YIL içinde

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 2 YIL içinde

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat HER YIL olarak her çalışan için düzenlenir

 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Risk Analizleri
- İş Güvenliği Uzmanlığı
- İş Yeri Hekimliği
- Periyodik Kontroller
 
 
Pro WEB