Banner
EĞİTİMLER
Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

OSGB Eğitim Hizmetlerimiz

- Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
- Risk değerlendirmesi eğitimi
- Yangın güvenliği eğitimi
- İş Sağlığı Güvenliği kurul üyeleri eğitimi
- 5S Eğitimi
- Ergonomi eğitimi
- Acil durum ve ilk yardım eğitimi
-Koruyucu sağlık ve sağlık promosyon eğitimleri

OSGB Eğitimi Neden Zorunlu?

Günümüzde çalışma hayatımızın temel unsuru çalışanlarımızdır. İster yerel ister global olsun tüm şirketler farklılığı çalışanlarının kalitesiyle ve sürdürülebilirliği ile sağlamak zorundadırlar. Çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması ise, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının kurulması ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlara verilmesi ile mümkündür.

İş kanunun 77. maddesine göre, işverenler artık gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, İş Kanunu kapsamında bulunan tüm iş yerlerinde işverenler, çalışanlarına sağlık ve güvenlik konusunda yeni, ilave ve ileri eğitim vermek zorundadırlar. Yaşam boyu eğitim ilkesini temel alan Yönetmelik, eğitimlerin sürekliliğinin sağlanmasını da gerekli kılmaktadır.

İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilginin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişiminde ve yeni teknoloji uygulamalarında eğitim programlarından geçmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, yönetmelik, çalışma hayatındaki teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, değişen, yeni ortaya çıkan risklere uygun biçimde eğitimlerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yönetmelik gereği, verilen eğitimin sonunda eğitimin etkin olup olmadığı konusunda bir ölçme ve değerlendirme yapılması zorunludur. Yönetmelik ayrıca düzenlenen eğitimlerin belgelendirilmesi ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklanmasını istemektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği konusunda uzman personele ve yetkinliğe sahip HEDEFİM OSGM, bu alandaki yetkinliği, tecrübesini değerlendirerek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini iş hayatının değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sanayi ve hizmet sektörüne yönelik olarak sunmaktadır.

 
 
Pro WEB